Poradnie
CHIRURGIA                     OTOLARYNGOLOGIA                     OKULISTYKA                    MEDYCYNA PRACY                     MEDYCYNA SPORTOWA
NEUROLOGIA                      REHABILITACJA                    LOGOPEDIA                      DIETETYKA                      PSYCHOLOG                      STOMATOLOGIA
 
Aktualności
 
Rehabilitacja
     
     
diagnostyka
rehabilitacja
orzecznictwo
kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby
niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub
z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu
przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej
do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej,
a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego
udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest
integralną częścią procesu terapeutycznego
kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby
niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub
z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu
przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej
do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej,
a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego
udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest
integralną częścią procesu terapeutycznego
kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby
niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub
z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu
przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej
do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej,
a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego
udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest
integralną częścią procesu terapeutycznego
     
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35
 
Logowanie dla akcjonariuszy