Strona główna >>> Poradnie >>> Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia medycyny pracy
 

Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska S.A. świadczy usługi w ramach medycyny pracy przeprowadza badania zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. (DzU 1996 nr 69 poz. 332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (DzU 2006 nr 25 poz. 191).
Prowadzona dokumentacja medyczna jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (DzU 2010 nr 149 poz 1002).

W zakres badań medycyny pracy wchodzą:

  • badania lekarzy medycyny pracy - wstępne, okresowe oraz kontrolne;
  • porady lekarzy specjalistów (okulisty, laryngologa, neurologa);
  • badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
  • badania psychotechniczne;
  • badania laboratoryjne;
  • RTG;
  • badania do celów sanitarno–epidemiologicznych;
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;
  • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

Zawieranie umów między przychodnią a zakładami pracy oraz wszelkie informacje pod nr tel.: 71 347 30 12 (Pani Wanda Bukowska).

Rejestracja możliwa jest osobiście przy Al. I.J.  Paderewskiego 35 (teren Stadionu Olimpijskiego) lub telefonicznie pod nr 71 348 37 34 w godzinach pracy przychodni od pon. do pt. 8.00 - 18.00 oraz w sob. 9.00 - 12.00, oraz mailowo: info@olimpijska.com.

 

Lekarze przyjmujący w poradni medycyny pracy:

lek. med. Janowska Magdalena 

lek. med. Wiesław Marczewski

dr n. med. Anna Tumińska

mgr Beata Kaczorowska - testy psychologiczne dla kierowców;
 

 

 
 
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35