O PRZYCHODNI
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska S.A. głównie ma na celu sprawowanie opieki zdrowotnej nad osobami dorosłymi oraz dziećmi uprawiającymi wszystkie dyscypliny sportu, zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie.
Oprócz medycyny sportowej świadczymy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych: okulistycznej; neurologicznej, otolaryngologicznej, chirurgii urazowowo-ortopedycznej, psychologicznej i stomatologicznej – w ramach kontraktu z NFZ;  oraz poradni: kardiologicznej, chirurgicznej, rehabilitacyjnej, dietetycznej, logopedycznej,  a także z zakresu medycyny pracy - odpłatnie. Dostępne są również pracownie: USG, RTG, EEG, EKG, spirometrii, rezonansu magnetycznego, punkt pobrań, gabinet zabiegowy.
 

Rejestracja możliwa jest osobiście przy al. I.J. Paderewskiego 35 (teren Stadionu Olimpijskiego)
lub telefonicznie pod nr 71 348 37 34  w godzinach pon. - pt. 8.00 – 18.00, sob. - 9:00 - 12:00 , oraz mailowo: info@olimpijska.com.


Telefoniczne umawianie wizyt:

pracownia rezonansu magnetycznego:   nieczynna do odwołania


gabinet stomatologiczny: 538-419-063
rehabilitacja: 795 - 000 - 010 lub 71 - 347 - 33 - 03.
 
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (wypełnienie formularza, przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
Administrator Danych Osobowych: Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego 35.
Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
• listownie na adres Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A., al.I.J.Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
• przez elektroniczną skrzynkę – e-mail: info@olimpijska.com,
• telefonicznie pod numerem:  71 348 37 34, Inspektor ochrony danych osobowych – z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: info@olimpijska.com.;
 

 
 
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35