Strona główna >>> Poradnie >>> Poradnia psychotechniczna
Poradnia badań psychotechnicznych
 


Świadczymy pełną gamę usług w obszarze badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy.
Wykonujemy badania kierowców, w tym zawodowych (A, B, C, D, E, T), motorniczych, operatorów maszyn, pracujących na wysokości oraz pełnej sprawności psychofizycznej.
Umożliwiamy rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników.
Pracownia wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Rejestr prowadzony jest przez marszałka województwa dolnośląskiego.

Jak przygotować się do badania?
Ważne jest, aby do badania przystąpić w dobrej kondycji psychofizycznej, tzn. być zdrowym, wypoczętym, wyspanym.
Wykluczone jest spożywanie alkoholu lub innych substancji, mogących wpływać negatywnie na stan badanego 48 godzin przed badaniem (np. leków, w których ulotkach zaznaczone jest, że nie należy po ich spożyciu prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn).
Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
Kierowcy powinni mieć ze sobą również prawo jazdy.
Jeżeli badany ma wadę wzroku i używa szkieł korekcyjnych powinien przystąpić do badania w okularach lub soczewkach. Pamiętać o tym powinni szczególnie operatorzy oraz kierowcy pojazdów służbowych, ponieważ procedura badania w tych przypadkach obejmuje również badanie funkcji wzrokowych.
Jeżeli kierowca posiada skierowanie na badanie od lekarza medycyny pracy lub kiedy kierowany jest z powodu jazdy pod wpływem alkoholu, punktów karnych, udziału w wypadku, musi przynieść skierowanie. Jest ono dołączane do dokumentacji, która pozostaje w pracowni.

Kontakt: Beata Kaczorowska - psycholog

tel: +48 602 486 424    strona: www.psychosfera.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA Aleksandra Śliwa:

ZAPRASZAMY NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA:

- Kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy

- Kierowców wykonujących transport rzeczy i osób 

- Kierowców pojazdów uprzywilejowanych

- Kierowców wskazanych przez policję 

  (za przekroczenie limitu punków karnych, spowodowanie wypadku drogowego, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości)

- Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

- Osób wykonujących pracę związaną ze szczególnym obciążeniem psychicznym (ratownicy, strażacy)   

- Operatorów maszyn drogowych, budowlanych i wózków widłowych

- Osób pracujących na wysokościach (powyżej 3 metrów)

 

Pracownia posiada wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychologicznych

i wystawiania orzeczeń, nadane przez Marszałka Wojwództwa Dolnośląskiego pod nr 208/2024

Zapewniamy miłą i bezstresową atmosferę oraz sprawne i indywidualne przeprowadzenie badań psychologicznych.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO?

 - Zabierz ze sobą okulary/soczewki jeśli je nosisz.

 - Pamiętaj aby mieć ze sobą dowód osobisty oraz prawo jazdy.

 - Jeśli posiadasz skierowanie od lekarza medycyny pracy, pracodawcy bądź Urzędu - proszę zabierz je ze sobą!

 - W dniu badania unikaj nadmiernego wysiłku oraz stersu. Postaraj się przyjść wypoczety i wyspany.

 - Nie spożywaj alkoholu ani innych substancji odurzających.      

 

mgr Aleksandra Śliwa - psycholog 

nr tel.: +48 574 663 904       mail: sliwapsycholog@gmail.com
 

 


 
 
 
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska S.A.
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35